Manuell plastbandning, verktyg eller maskin?

Manuell plastbandning, verktyg eller maskin?

Här går vi igenom de tre typer av plastbandning som finns att tillgå: manuell, verktygsdriven och maskinell.

Manuell plastbandning och verktyg för bandning

Alla olika typer av plastbandning kan användas manuellt och säkras med hjälp av bland annat spännen. Manuell bandning är bra för dig som har låga till måttliga volymer gods att banda och inte behöver göra några större investeringar i verktyg för plastbandning. Det är dessutom så att manuell bandning ofta används vid bandning av större volymer av lätt gods, där kostnaden för ett automatiserat system för bandning inte kan rättfärdigas. Plastband av polyester och polypropylen kan även appliceras på godset med hjälp av batteridrivna verktyg. Genom att spara in på bland annat spännen kan en måttlig investering i verktyg för plastbandning ofta rättfärdigas kostnadsmässigt.

Batteridrivna verktyg för plastbandning ger dessutom en ökad bärbarhet jämfört med sladdrivna verktyg. Detta då de inte kräver att en extern kraftkälla används utan är en enhet med inbyggd kraftkälla. De batteridrivna verktygen har utvecklats mycket på sistone och utgör nu ett tillförlitligt alternativ till manuell plastbandning och användning av sladdrivna verktyg för ändamålet. Om du vill öka effektiviteten jämfört med manuell bandning av gods, samtidigt som du vill öka bärbarheten jämfört med sladdrivna verktyg, är ett batteridrivet verktyg ofta en bra investering.

Plastbandning med hjälp av maskiner

På nästa nivå av plastbandning används halvautomatiska eller automatiska maskiner som bandar godset. När bandning sker med hjälp av automatiska maskiner behöver särskilda plastband som är framtagna för ändamålet användas. Plastband som är tillverkade för plastbandning med hjälp av bandningsmaskiner skiljer sig åt i kvalitet jämfört med de plastband som används vid manuell bandning.

Halvautomatiska bandningsmaskiner har på senare år blivit tillgängliga kostnadsmässigt även för de företag som inte ägnar sig åt plastbandning på heltid. Dessa bör användas tillsammans med plastband som är tillverkade för att användas av dessa maskiner. På så sätt maximeras kostnadseffektiviteten. Automatiska maskiner kan antingen assisteras av en maskinoperatör eller verka i ett helautomatiskt linjesystem.

Som en tumregel brukar man säga att den initiala kostnaden för verktyg och maskiner ökar spänningsförmågan, konsistensen och den hållbarheten, samtidigt som kostnaderna för spännen, svinn och arbetskraft minskar till följd av en sådan investering.

Säker takskottning i Stockholmsområdet

Säker takskottning i Stockholmsområdet

Fastighetsägare har långtgående ansvar när det kommer till vinterhållning av hyreshus. Det är för mindre värdar vanligt att internt hantera dessa åtaganden, medan större fastighetsägare ofta lämnar ut arbetet till extern aktör. För att vara säker på att takskottning och sandning sköts korrekt, erbjuds jourskottning och bevakning. Vad detta i praktiken innebär är att utföraren har ansvar för att se över fastighetens behov och att åtgärda så fort detta är tvunget.

Takskottning

När det gäller takskottning finns det åtskilliga regelverk för att säkra tryggheten hos de som utför arbetet. Vidare finns en uppsjö föreskrifter om hur man skall göra takskottningen på ett bra och säkert sätt. I Stockholm och andra tätbebyggda städer, är det viktigt med vakter som varnar fotgängare och bilister. När man utför takskottning i Stockholm på högre höjd, kan snömassorna sprida sig i vinden. Det finns naturligtvis också en risk för att is och annat följer med ner i farten. Om någon skadas till följd av undermålig takskottning är fastighetsägaren ansvarig att kompensera. Detta kan innebära ganska stora summor vilka behöver betalas ut. Den som själv väljer att bevaka sin fastighet kan inte friskriva sig från ansvar. Detsamma gäller den som anlitat någon annan för bevakning och hantering av snö. Skillnaden är att fastighetsägaren kan kräva utföraren på ersättning och undermåligt utfört arbete resulterar i skador vilka riktas mot ägaren.

Det är en svår fråga att hantera för de allra flesta som har kommersiella fastigheter runt omkring. Flera bolag väjer därför att ta in professionell hjälp med allt som rör vinterhållning och inte minst takskottning. Förutom att erbjuda takskottning är det många som också tar bort istappar samt hanterar fastighetsskötsel under övriga året. På så vis kan man fokusera på annat än driften och istället ägna sig åt kundnära områden som underhåll och skötsel av bostäder.

Att tänka på inför en flyttstädning i Stockholm

Att tänka på inför en flyttstädning i Stockholm

Att anlita en firma för flyttstädning kan vara det enklaste och skönaste sättet att avsluta en flytt på. Du vet att hemmet kommer att bli rent, snyggt och att nästa hyresgäst eller husägare kommer att bli nöjd och därmed ger ditt gott samvete. Du kan släppa ditt gamla boende och se med spänning fram emot det nya! Här ger vi dig några tips på vägen vad du kan tänka på när det kommer till flyttstädning i Stockholm:

Kan de ge en nöjd-kund-garanti?

För de flesta seriösa företag är en nöjd-kund-garanti en självklarhet. Att hemmet slutbesiktas av tredje part, till exempel av personal från hyresbolaget som godkänner städningen, säkerställer att städningen är korrekt utförd. Du som lämnar bostaden behöver inte vara orolig för att behöva åka tillbaka för att själv städa om det skulle vara så att något inte godkänns, utan då kommer städfirman tillbaka och gör klart så att alla parter är nöjda. Den som kommer till din lägenhet kan då också känna sig trygg med att veta att hemmet faktiskt är ordentligt rengjort. Här kan man också kolla på firmans referenser. Är det en seriös firma har de oftast inte problem med att ge ut goda referenser, för nöjda kunder måste de ju ha?

Vad ingår i flyttstädningen och vad kostar den?

Här är det viktigt att se till att allt man vill få gjort, eller vad som till exempel hyresvärden kräver, ingår i flyttstädningen. Detta vill du ha skriftligen så att du vet vad som ingår. Dessutom kan du i många fall köpa tilläggstjänster om de tjänster som du önskar inte ingår i paketet. Tar städfirman med sig egna produkter eller är det något du ska tillhandahålla? Det är till exempel en fråga som man kan behöva tänka på.

Vad flyttstädningen kostar kan man inte svara på på rak arm. Däremot kan du oftast skriva in de uppgifter som du har på till exempel en hemsida för att själv se beräknat pris, eller skicka efter en offert för att få de uppgifter du önskar. Så kontakta en firma för flyttstädning i Stockholm idag!

Balanscyklar lämpar sig som första barncykel

Balanscyklar lämpar sig som första barncykel

Numera är det svårt att gå någonstans utan att se små barn glida omkring på sina balanscyklar. Detta är en av många anledningar till att föräldrar runt om i landet får sina barn, ofta så unga som 18 månader, att lära sig cykla på en balanscykel. Förutom att det är roligt för barnet att använda denna typ av barncykel, hjälper balanscykeln även honom eller henne att utveckla den motorik som cyklingen kräver. Den bygger dessutom upp självförtroendet och underlättar den kommande övergången till en cykel med pedaler. Här hittar du några goda anledningar till att ge ditt barn en balanscykel som första cykel.

Balanscyklar utvecklar barnets motorik

Detta är ett underskattat men viktigt skäl till att låta barnet använda en balanscykel. Som förälder är du alltid på jakt efter leksaker som kan vara tillräckligt utvecklande för barnet. Balanscyklar är ett av de bästa hjälpmedel som finns för att låta barnet utveckla sin motorik. Att lära sig balansera och styra denna typ av cykel är viktigt för att kunna undvika skador och lägga en grund för den framtida utvecklingen av finmotoriken. Balanscyklar stärker dessutom bålmusklerna och ökar barnets uthållighet.

De underlättar övergången till en cykel med pedaler

De flesta av oss har ett minne av när vi först lärde oss att cykla, och det är inte alltid särskilt goda minnen. När ditt barn ska lära sig cykla, kommer han eller hon sannolikt att trilla av cykeln, kanske slå sig i ansiktet och skrapa armar och ben i asfalten. Det är dock ett känt faktum att barn som börjar med att cykla på balanscyklar får en enklare övergång till en cykel med pedaler, och därmed helt och hållet kan strunta i att använda stödhjul.

Små barn som lär sig att cykla på en balanscykel (ofta i åldern 18 till 24 månader) cyklar inte sällan på en vanlig barncykel med pedaler när de har hunnit fylla 3 år. Balanscykeln är ett utmärkt redskap för att låta barnet bekanta sig med koncept såsom balans och rörelse, samt ger en bra grund att stå på inför nästa utmaning: att lära sig cykla på en barncykel som har pedaler.

Ett lägenhetslarm skyddar din bostadsrätt

Ett lägenhetslarm skyddar din bostadsrätt

Hemlarm har länge varit vanligast bland villaägare men trenden sprider sig nu även till bostadsrättsinnehavare. En bidragande orsak är att antalet lägenhetsinbrott ökar i hela landet, främst i Stockholmsområdet. I den här texten berättar vi mer om lägenhetslarm.

Förra året rapporterades närmare 23 000 bostadsinbrott i hela landet. 35 procent av dessa skedde i lägenheter, enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Allra flest inbrott sker under årets högtider och helgdagar. Många inbrott har dessutom rapporterats under dagtid när de boende till och med befinner sig i bostaden. Cirka hälften av alla bostadsinbrott sker i storstäder, alltså ställen med många lägenheter. Störst är inbrottsrisken i välbärgade områden. Bor du högre upp i huset och tror att du är säker på grund av det? Det är du inte! Tjuvar som klättrar på fasaden är nämligen en ny inbrottstrend.

Den som blivit utsatt för inbrott vet att det berövar känslan av trygghet i hemmet. Ett sätt att förebygga ett eventuellt intrång i din bostad är att skaffa ett uppkopplat lägenhetslarm speciellt anpassat för lägenheter.

Lägenhetslarm har en avskräckande effekt

Med ett uppkopplat lägenhetslarm kan hjälpen snabbt vara på plats om obehöriga skulle ta sig in i din bostad. Ett lägenhetslarm fungerar precis som ett villalarm och är uppkopplat mot en larmcentral dygnet runt. Många larmleverantörer erbjuder dessutom tjänsten röstenhet som gör att larmoperatören kan kommunicera direkt med dem som befinner sig i bostaden. På så sätt är det möjligt att snabbt sätta in rätt åtgärd vid larm, och även berätta för tjuven att polis är på väg. Ett lägenhetslarm har dessutom en stor avskräckande effekt på tjuven, som ofta hellre väljer en bostad utan larm.

Här nedan har vi en lista på hur du utöver lägenhetslarm kan göra din lägenhet tryggare:

 • Skaffa en säkerhetsdörr med vredkåpa som täcker låset på insidan av dörren.
 • Ha alltid fönster och balkongdörr med lås. Detta är särskilt viktigt för dig som bor på bottenplan.
 • Prata med dina grannar och starta en grannsamverkan. Det har visat sig ha god effekt enligt statistiken över de tio senaste åren.
 • Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad. Tidigare ägare kan ha flera nyckelkopior på drift.
 • Se till att dina nycklar inte går att spåra till din bostad.
 • Skaffa ett lägenhetslarm som är uppkopplat direkt mot en larmcentral.

Damning en viktig del av kontorsstädning i Stockholm

Damningen är ofta en av de städuppgifter som man nästan behöver göra om så fort man har blivit klar. Damm kommer från många olika källor och det är viktigt att bekämpa det på regelbunden basis. Damningen är därför en viktig del av er kontorsstädning i Stockholm, och om ni tar hand om detta själva är det viktigt att alla era medarbetare engagerar sig i detta arbete. Synligt damm kan göra att arbetsplatsen känns smutsig, vilket kan ses som ett tecken på att man inte riktigt bryr sig, håll rent med hjälp av kompletta städtjänster för företag.

Ett kontor som är ordentligt dammat ger istället en positiv och tilltalande bild av företaget för såväl besökare som era medarbetare. En ren arbetsplats uppmuntrar dessutom till ordning, främjar bättre arbetsvanor och kan dessutom minska sjukfrånvaron. Här går vi igenom anledningarna till att det är viktigt att damma av kontoret ordentligt i samband med kontorsstädning i Stockholm.

Så dammar ni av på kontoret

Det är viktigt att damma av på kontoret för att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö. Här berättar vi hur ni går tillväga:

 • Börja med att damma av ytor som är belägna högt upp och arbeta er nedåt. Börja på ena sidan av rummet och rör er medurs eller moturs mot den andra delen av rummet.
 • Om ni upplever att ni inte har tid eller lust att själva damma av kontoret kan ni med fördel anlita en städfirma för detta arbete. Ni kanske redan köper kontorsstädning i Stockholm? I sådana fall kan ni avtala om att damningen ska ingå i städuppdraget.
 • Använd en fuktig mikrofiberduk för att torka bort fläckar från väggar, skrivbord etc. Kom ihåg att skölja ur trasan med vatten när den blir smutsig.
 • När ni torkar en datorskärm eller platt-tv i konferensrummet bör ni använda en torr mikrofiberduk och torka ytan lätt. Ni bör aldrig använda dig av papper eller andra material för att göra detta, då skärmen kan ta skada.
 • När ni dammar persiennerna bör ni börja på toppen och arbeta dig nedåt. Dra sedan igen persiennerna och damma av hela ytan. Gör sedan likadant på andra sidan.
 • Slutligen använder ni en dammsugare för att avlägsna smuts och ytor som är svåra att nå.

Variera din ledighet – här är hur!

Variera din ledighet – här är hur!

Alla vill vi resa och upptäcka världen. På de flestas önskelistor står att resa nog ganska högt upp. Skillnaden ligger istället i vart och hur vi vill resa. Mycket har nog att göra med våra resurser, men naturligtvis också med vad vi faktiskt tycker om. Och smaken skiljer sig åt. Här nedan följer tre olika sorters resor som ger dig olika upplevelser på semestern. En härlig strand, brusig stad eller lyxigt casino?

Badsemestern

Vem vill inte ligga på en vit strand, med en drink i handen och höra vågorna brusa. Det är något speciellt med havet och stranden som får en att bli lugn och slappna av på riktigt. Något som är svårt att få till mitt i vardagen. Att bara få bada, äta, sova, sola, läsa och vila är njutning för många och just därför är badsemestrar så populära.

Vissa vill åka till varma, tropiska ställen för att fly från den kalla vintern och samla lite solenergi. Andra tycker om det skandinaviska landskapet och vill känna vattnets kyla och sedan ligga på en klippa som badar i sol.

Weekendresan till en storstad

Att få åka bort över en helg till en av världens stora städer är något många gör. Stadssemestrar innebär promenader, besök i museer, goda luncher och middagar, lyxiga hotell och att dansa hela natten. Många passar även på att shoppa under sina weekendresor, eftersom de flesta storstäderna är metropoler för mode.

Spelresor

Dessa resor kanske inte är så vanliga. Varför skulle man resa för att besöka ett casino när man har dem lättillgängliga online? Casino har dock blivit till så mycket mer än bara spelhallen. Idag kommer ett casino aldrig själv. Det följs av hotell, shower, bufféer, konserter och generellt sätt lyx. Vem vill inte ha några dagar fyllda av god mat, drinkar, spänning och underhållning?

Det finns flera platser som har blivit kända just på grund av sitt casino. Och turisterna som besöker dessa städer kommer just för att spela på casino och njuta av allt som finns runtomkring. Ett exempel är Monte Carlo, dit tusentals tar sig varje år för att besöka casino. Även Las Vegas och Atlanta City är städer som lockar till sig människor med sina casinon. Man kan inte ha besökt dessa platser utan att ha spelat lite och satsat pengar.

Billiga cyklar för olika ändamål

Billiga cyklar för olika ändamål

Här tittar vi närmare på olika typer av cyklar. Alla dessa finns tillgängliga som dels billiga cyklar men även som mer avancerade sådana.

En racercykel har smala däck, ett sänkt styre och en ram med låg vikt. Dessa cyklar är utmärkta för cykling på asfalt samt cykling i uppförsbacke, och ger dig som cyklist flera möjliga handpositioner när du cyklar i nedförsbacke eller tar kurvor. Cyklarnas geometri varierar kraftigt – vissa racercyklar har en mer aggressiv geometri medan andra har en mer avslappnad sådan. Endurancecyklar tillhör den senare kategorin och har dessutom bredare däck som tar komforten till en ny nivå. Skivbromsar blir allt vanligare på racercyklar och ger en ökad stoppkraft, men det är förbjudet att använda dessa i vissa tävlingar.

Hybridcykeln påminner i mångt och mycket om en racercykel och har en ram med låg vikt, men ett platt styre som påminner om styret på en mountainbike. Denna typ av cykel är perfekt för dig som vill susa omkring på stadens gator i en upprätt ställning. Vissa hybridcyklar har en ram som i hög utsträckning liknar en racercykels ram, medan andra har dämpning och bredare däck som en mountainbike. Genom att fundera över hur mycket du har tänkt cykla på väg respektive i terräng kan du ta reda på vilken typ av hybridcykel som lämpar sig bäst för just dig.

Billiga cyklar för cykling i terräng

När det gäller billiga cyklar för användning i MTB-spår och annan terräng har du framför allt tre olika valmöjligheter:

Mountainbikes gör sig som bekant bäst i terräng och kan vara heldämpade, ha dämpning bak eller helt sakna dämpning. Däcken är bredare än en racercykels och hjulen finns tillgängliga i storlekarna 26 tum, 27,5 tum samt 29 tum.

Gruscyklar är riktigt avslappnade racercyklar med breda däck, vilket gör att du kan använda dem på vägen eller cykla på grusvägar och genom parker. Denna typ av cykel fungerar i de flesta förhållanden men är inte det allra bästa alternativet i någon typ av terräng.

Cyclocross är en cykel som påminner om en gruscykel men är gjord för att tävla i terräng. Den har bredare däck som är mer redo att möta leran, och det är ingen hemlighet att den gör sig bra i MTB-spåret. Genom att montera smalare däck på cykeln är du redo för cykling på asfalt och har då i princip en racercykel, men en cyclocross är inte riktigt lika enkel att manövrera på mjukt underlag.

Klickpedaler eller plattformspedaler?

Klickpedaler eller plattformspedaler?

En fråga som många MTB-cyklister ställer sig är vilka fördelarna och nackdelarna med klickpedaler och plattformspedaler är. En sak är i alla fall säker: i diskussioner kring huruvida plattformspedaler eller klickpedaler är den typ av pedaler som lämpar sig bäst för MTB-cykling, har de flesta cyklister en åsikt på ämnet och det rör sig ofta om väldigt starka åsikter.

För att besvara frågan vilket som är bäst – klickpedaler eller plattformspedaler, bör du snarare fundera över vilket som känns bäst för just dig. Det finns nämligen för- och nackdelar med bägge typerna av pedaler för MTB-cykling, och vissa pedaler kan vara bättre för en viss typ av åkning eller för specifik terräng.

Det bästa sättet att ta reda på vilka du föredrar är, om du har möjlighet till detta, att testa båda och se vilken typ av pedal som du känner dig mest bekväm och säker med. Du bör bland annat ta följande aspekter i beaktande:

 • Vill du kunna sätta ner dina fötter snabbt på marken om du blir skrämd av någonting i spåret?
 • Är du rädd för att dina fötter ska börja glida eller studsa bort från pedalerna i ett känsligt läge?
 • Kommer pedalerna att främja eller motarbeta din teknik?
 • Vilken typ av terräng kommer du främst cykla i?

Du behöver inte heller bestämma dig en gång för alla huruvida du föredrar klickpedaler eller plattformspedaler. Du kanske ändrar åsikt med tiden och plötsligt föredrar den andra typen av pedal. Du kan också använda olika pedaler för olika ändamål. Många cyklister växlar fram och tillbaka mellan plattformspedaler och klickpedaler.

Fördelar med respektive pedaler

Vilken typ av pedaler bör du satsa på? Här listar vi de främsta fördelarna med respektive typ, samt ger exempel på vad du bör använda dem till:

Plattformspedaler

Plattformspedaler är bra för nedförsbackar och första gången du testar en viss funktion.

 • Du kan enklare hoppa av cykeln vid behov.
 • Du kan justera din position på pedalen.
 • Du behöver inte klicka på skorna när du ska cykla.

Klickpedaler

Klickpedaler är bra för cykling i planare terräng.

 • Du har en starkare koppling till cykeln och kan trampa mjukare på pedalerna.
 • Du kan trampa mer effektivt på pedalerna.
 • Du kan enklare hoppa med cykeln.

Så väljer du rätt flyttfirma i Stockholm

Så väljer du rätt flyttfirma i Stockholm

Har du tänkt flytta från en bostad till en annan och behöver hjälp med flytten? Vet du inte vart du ska vända dig för att få flytthjälp? Här hjälper vi dig att hitta en flyttfirma i Stockholm som uppfyller dina krav på pris, tjänster och övriga villkor. Det är trots allt inte bara priset som är viktigt när du ska anlita en flyttfirma, utan det är lika viktigt att kontrollera vilka tjänster som ingår i priset och att komma överens om övriga villkor för flytten.

Välj rätt flyttfirma i Stockholm

När du ska flytta till en nya bostad är det lätt hänt att du glömmer bort att det finns fler än en flyttfirma i Stockholm att välja mellan. Faktum är att du inte behöver tacka ja till en flyttfirma bara för att de erbjuder sina tjänster till ett visst pris. Du bör ta hjälp av proffs för att hjälpa dig genom de jobbigaste delarna av flytten, men det innebär inte att du behöver anlita första bästa flyttfirma i Stockholm.

Det första erbjudandet du får kan i slutändan visa sig vara det bästa, men du bör ändå se till att du har flera olika offerter att ta ställning till. Du kan då välja rätt flyttfirma utifrån en kombination av flera aspekter: prisnivå, vilka tjänster som ingår och övriga villkor. Genom att jämföra flera olika flyttfirmor och ta del av kundomdömen om respektive firma kan du fatta ett välgrundat beslut som du inte kommer ångra.

Samla alla viktiga dokument inför flytten

En viktig del av förberedelserna inför flytten är att samla alla viktiga dokument på en och samma plats. När du har mycket att tänka på är det nämligen lätt hänt att du annars glömmer något. Du bör därför samla personliga dokument, anställningsavtal och andra professionella dokument, avtal för försäkringar, bil och liknande på ett och samma ställe. Att förvara dessa dokument i en mapp tillsammans med det avtal för flytthjälpen som du har avtalat tillsammans med din flyttfirma i Stockholm är en bra idé. På så sätt kan du säkerställa att inga viktiga papper går förlorade i flytten.