Att ta ett Swishlån kan vara en smidig lösning. Men det är viktigt att du inte glömmer bort den stundande återbetalningen av lånet. Uteblivna eller försenade betalningar kan leda till ökade kostnader och negativa konsekvenser för din kreditvärdighet. Här kommer några tips om hur du bäst förbereder dig för att betala tillbaka ditt lån med utbetalning via Swish.

8 förberedande åtgärder när du tar ett lån med utbetalning via Swish

Innan du ens börjar tänka på att betala tillbaka ditt Swishlån bör du tänka till. Det är nämligen viktigt att du förstår de fulla ekonomiska skyldigheterna som följer med lånet. Därför bör du:

  • Gå igenom låneavtalet. Läs noga igenom ditt låneavtal och se till att du förstår alla begrepp och villkor. Fokusera på räntor, avgifter och den tidsram inom vilken lånet måste betalas tillbaka.
  • Beräkna den totala kostnaden. Lägg ihop alla kostnader, inklusive räntor och avgifter. Genom att göra detta får du en fullständig bild av den totala kostnaden för ditt lån med utbetalning via Swish.
  • Skapa en budget. Upprätta en budget som inkluderar din inkomst och dina utgifter. Glöm inte att inkludera den månatliga eller veckovisa återbetalningen av ditt Swishlån.
  • Identifiera dina inkomstkällor. Se till att du har en eller flera pålitliga inkomstkällor för att säkerställa att du kan betala tillbaka lånet i tid.
  • Skapa en amorteringsplan. Fundera på om det är möjligt att betala tillbaka lånet tidigare än vad som krävs. En snabbare återbetalning kan minska den totala kostnaden för lånet.
  • Sätt påminnelser. Använd en kalenderapp eller automatiska påminnelser för att säkerställa att du inte missar någon betalning. Försenade betalningar kan leda till högre avgifter och ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet.
  • Buffert och reservplan. Ha gärna en reservplan eller buffert om något oförutsett skulle inträffa. Detta för att säkerställa att du kan sköta dina amorteringar i tid.
  • Kommunicera med långivaren. Tror du att du kan få svårt att göra en specifik återbetalning? Ta då kontakt med din långivare i god tid. Denne kan då få möjlighet att erbjuda dig lösningar såsom att förlänga återbetalningstiden.
Förbered dig att betala tillbaka ditt lån med utbetalning via Swish