Bemanningsföretag för sjuksköterskor

Sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och bemanning. Ett sätt för vårdgivare att möta dessa utmaningar är att anlita bemanningsföretag som erbjuder sjuksköterskor och andra i vårdarbete.

Efterfrågan på sjuksköterskor ökar

Efterfrågan på sjuksköterskor har ökat kraftigt de senaste åren. En åldrande befolkning och ökade vårdbehov innebär att behovet av kvalificerad vårdpersonal blir allt större. Samtidigt råder det brist på sjuksköterskor inom många specialiteter och regioner. Detta skapar utmaningar för vårdgivare som behöver säkerställa en god bemanning dygnet runt, alla dagar i veckan.

Bemanningsföretag erbjuder flexibilitet

Bemanningsföretag som specialiserat sig på sjukvårdspersonal kan erbjuda större flexibilitet än traditionell rekrytering. De har ofta ett stort nätverk av sjuksköterskor som de snabbt kan förmedla vid behov av extra personal eller vid sjukfrånvaro. På så sätt kan vårdgivaren få tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Möjlighet att täcka upp vid specialistbrist

Inom vissa specialiteter råder det stor brist på sjuksköterskor. Bemanningsföretag kan då hjälpa till att rekrytera specialutbildade sjuksköterskor från andra regioner eller länder för kortare eller längre uppdrag. Detta ger vårdgivaren möjlighet att upprätthålla en god vård även när efterfrågan är som störst.

Kontinuitet och trygghet för patienter

Ett vanligt argument mot inhyrd personal är att det kan påverka kontinuiteten och tryggheten för patienter negativt. Bemanningsföretag som är specialiserade på sjukvård har ofta sjuksköterskor som återkommer till samma uppdrag. På så sätt kan kontinuiteten i vården upprätthållas. En utmaning kan vara att samarbetet mellan fast anställda och inhyrd personal inte alltid fungerar friktionsfritt. Det kan också ta tid att introducera och lära upp nya sjuksköterskor till varje specifik arbetsplats rutiner och system. Bemanningsföretagen har därför en viktig roll i att matcha rätt kompetens och förbereda sina sjuksköterskor inför varje uppdrag. Sammanfattningsvis kan bemanningsföretag för sjuksköterskor vara en del av lösningen för att möta vårdens kompetensutmaningar. Genom ökad flexibilitet och specialistkompetens kan de bidra till att upprätthålla en god och säker vård även i tider av ökat vårdbehov och brist på personal.Ser mer om att jobba på bemanningsföretag som sjuksköterska här.

Förbered dig att betala tillbaka ditt lån med utbetalning via Swish

Att ta ett Swishlån kan ofta vara en snabb och smidig lösning. Men det är viktigt att du inte glömmer bort den stundande återbetalningen av lånet. Uteblivna eller försenade betalningar kan leda till ökade kostnader och negativa konsekvenser för din kreditvärdighet. Här kommer några tips om hur du bäst förbereder dig för att betala tillbaka ditt lån med utbetalning via Swish.

8 förberedande åtgärder när du tar ett lån med utbetalning via Swish

Innan du ens börjar tänka på att betala tillbaka ditt Swishlån bör du tänka till. Det är nämligen viktigt att du förstår de fulla ekonomiska skyldigheterna som följer med lånet. Därför bör du:

 1. Gå igenom låneavtalet. Läs noga igenom ditt låneavtal och se till att du förstår alla begrepp och villkor. Fokusera på räntor, avgifter och den tidsram inom vilken lånet måste betalas tillbaka.
 2. Beräkna den totala kostnaden. Lägg ihop alla kostnader, inklusive räntor och avgifter. Genom att göra detta får du en fullständig bild av den totala kostnaden för ditt lån med utbetalning via Swish.
 3. Skapa en budget. Upprätta en budget som inkluderar din inkomst och dina utgifter. Glöm inte att inkludera den månatliga eller veckovisa återbetalningen av ditt Swishlån.
 4. Identifiera dina inkomstkällor. Se till att du har en eller flera pålitliga inkomstkällor för att säkerställa att du kan betala tillbaka lånet i tid.
 5. Skapa en amorteringsplan. Fundera på om det är möjligt att betala tillbaka lånet tidigare än vad som krävs. En snabbare återbetalning kan minska den totala kostnaden för lånet.
 6. Sätt påminnelser. Använd en kallenderapp eller automatiska påminnelser för att säkerställa att du inte missar någon betalning. Försenade betalningar kan leda till högre avgifter och ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet.
 7. Buffert och reservplan. Ha gärna en reservplan eller buffert om något oförutsett skulle inträffa. Detta för att säkerställa att du kan sköta dina amorteringar i tid.
 8. Kommunicera med långivaren. Tror du att du kan få svårt att göra en specifik återbetalning? Ta då kontakt med din långivare i god tid. Denne kan då få möjlighet att erbjuda dig lösningar såsom att förlänga återbetalningstiden.

Flytt med Möbelkillarna: Säkerhet, Effektivitet och Tillförlitlighet

Flyttprocessen kan kännas överväldigande, särskilt när man står inför uppgiften att förflytta ett helt hushåll från en plats till en annan. Lyckligtvis finns det flyttföretag som inte bara underlättar processen utan även ser till att varje steg sker smidigt. Ett sådant företag är Möbelkillarna.

Vem är Möbelkillarna?

Möbelkillarna är inte bara ett vanligt flyttföretag. De kombinerar erfarenhet med en djup passion för att göra varje flytt så enkel och bekymmersfri som möjligt. Oavsett om det handlar om en enkel möbelflyttning inom staden eller en större flytt över långa avstånd, är teamet redo att hjälpa.

Fullständig service från start till slut

När du anlitar detta företag får du tillgång till en rad tjänster som kan anpassas efter dina specifika behov. Från förpackning och demontering av möbler till transport och återmontering på din nya adress, de hanterar allt.

Modern utrustning och erfarna proffs

Företaget investerar i modern utrustning och fordon för att säkerställa att dina ägodelar hanteras med största omsorg. Dessutom består deras team av erfarna individer som är dedikerade till att ge bästa möjliga service.

Flyttning behöver inte vara en källa till stress eller oro. Med rätt flyttfirma kan det istället vara början på ett spännande nytt kapitel i ditt liv. Och när du väljer Möbelkillarna som din flyttpartner, kan du vara säker på att varje steg i processen kommer att skötas med expertis, omsorg och professionalism.

Planera flytten

I god tid bör man påbörja sin planering och alla förberedelser. Det finns åtskilligt att tänka på när det kommer till en bohagsflytt. Förutom alla prylar och saker man vill få med i flyttlasset, skall även tjänster och abonnemang flyttas. Försäkringar, adressändring, tvpaket, och annat behöver ofta flyttas i god tid för att minimera problem. En bra idé är att sätta upp en flyttkalender där man dag för dag kan bocka av de många göromål som behöver hanteras. I kontant med en flyttfirma kan det finnas olika upplägg och man bör i god tid boka flytten för att kunna flytta just det datum som passar.

När nästa flytt står för dörren, tänk på Möbelkillarna. De är redo att omvandla din flyttupplevelse från överväldigande till problemfri.

Fördelarna med att få lite mer flexibilitet vid lån

Att hantera kassaflödet och den privata ekonomin är ofta en stor utmaning för många svenskar. Än mer så är fallet för de personer i vårt avlånga land vars inkomst fluktuerar mycket mellan olika månader. Detsamma gäller också för de personer som drabbas av oförutsedda utgifter. Dessa bägge kundgrupper kan behöva få lite mer flexibilitet vid lån för att hålla sig flytande.

Traditionella banklån är dock sällan fullt så flexibla som dessa personer skulle önska. Som tur är finns det dock alternativ där ute på marknaden som kan ge dem en välbehövlig livboj när det behövs. Fortsätt att läsa så ska vi berätta om hur kontokrediter kan ge mer flexibilitet vid lån!

3 sätt på vilka kontokrediter kan ge mer flexibilitet vid lån

Vi vill framför allt belysa följande aspekter:

 • Främjar hanteringen av kassaflödet. För personer vars inkomst fluktuerar mycket från en månad till en annan är det en utmaning att hantera kassaflödet. Därför kan dessa personer gynnas av att få lite mer flexibilitet vid lån jämfört med vad ett vanligt banklån kan erbjuda. Till exempel kan dessa personer endast vilja ta ut det belopp som krävs för stunden. På så vis kan de enklare hantera sitt kassaflöde utan att behöva få en stor klumpsumma utbetald av banken när de kanske inte behöver hela det stora beloppet.
 • Räntan betalas endast på det som används. Flexibla lån såsom kontokrediter har även en annan fördel: låntagaren betalar bara ränta på det som används. Detta innebär att personen ifråga inte behöver betala någon ränta på den kredit som de har beviljats såvida de inte använder pengarna. Därmed kan de hålla nere sina räntekostnader under vissa månader genom att inte utnyttja hela sin kredit.
 • Flexibel återbetalningsplan. Det är också värt att poängtera att även återbetalningen vanligtvis är mer flexibel när det kommer till denna typ av lån. Vad vi menar med detta är att det sällan är ett fast belopp som ska betalas tillbaka till långivaren varje månad. Därmed kan låntagaren betala lite extra mycket pengar under de månader då inkomsten är högre och vice versa.

Det är viktigt att du jämför bilförsäkring

Att välja en bilförsäkring kan vara en förvirrande process, men det är ett väldigt viktigt beslut att ta. En bra bilförsäkring skyddar dig och ditt fordon i händelse av en olycka eller skada. Det är därför viktigt att du jämför bilförsäkring innan du tecknar en.

Jämför bilförsäkring – det kan vara till gagn för dig

Här är några tips för att jämföra bilförsäkring och hitta den som passar dig bäst:

 • Ta reda på vilka typer som erbjuds. Innan du kan jämföra fordonsförsäkringar behöver du veta vilka typer av täckning som finns tillgängliga. Det finns vanligtvis tre huvudtyper av täckning: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkring täcker bara skador som du orsakar på andra människors fordon och egendom. Denna typ av försäkring är dessutom lagstadgad så den kommer du inte heller undan. Halvförsäkring täcker också skador på ditt eget fordon, t.ex. stöld, brand och glasreparation. Helförsäkring är den mest omfattande täckningen och täcker både skador på ditt fordon och andra fordon i händelse av en olycka.
 • Jämför olika försäkringars detaljer och villkor. När du har bestämt vilken typ av försäkring som du behöver, bör du jämföra olika försäkringsbolagens detaljer och villkor. Se till att du förstår vad som täcks av din försäkring, hur mycket du behöver betala i självrisk, och vad som händer om du skadar någon annans fordon eller egendom. Läs igenom försäkringsvillkoren noggrant och ställ frågor om du är osäker på något.
 • Jämför priser. När du har jämfört de olika alternativen och försäkringsvillkoren kan du börja jämföra priser. Detta kan göras genom att använda en jämförelsetjänst online eller genom att kontakta försäkringsbolagen direkt. Se till att du jämför priser för samma typ av täckning och självrisknivå för att få en korrekt jämförelse.
 • Kolla efter rabatter. Många försäkringsbolag erbjuder rabatter för olika faktorer som t.ex. körsträcka, ålder och typ av fordon. Se till att du undersöker alla möjliga rabatter som kan gälla för dig, eftersom det kan göra en stor skillnad i priset på din bilförsäkring.
 • Kolla försäkringsbolagens rykte. Innan du väljer en bilförsäkring är det också viktigt att kolla försäkringsbolagens rykte. Läs recensioner från befintliga kunder och kontrollera försäkringsbolagens betyg och rykte på oberoende webbplatser.

LED ramp för bilar – FAQ

Det kan vara jobbigt att köra bil i mörker och för att underlätta körningen är det viktigt med bra ljus. Allt fler väljer att montera en LED ramp på sina personbilar och det finns flera fördelar med att göra det. Nedan följer några vanliga frågor och svar om just LED som extraljus på bilar.

Vilka fördelar finna med att välja en LED ramp som extraljus till bilen?

Några av fördelarna med att välja en LED ramp som extraljus till bilen är att dom är energisnåla, effektiva och har en lång livslängd. Dessutom är dom mer eller mindre underhållsfria, till skillnad från andra typer av extraljus. Den stora fördelen är förstås effektiviteten – bilen får ett betydligt bättre ljus, vilket är viktigt vid mörkerkörning. Många ramper har en räckvidd på upp till 600 meter, något som givetvis påverkar säkerheten.

En LED ramp kan även ha fördelar för bilens utseende – många tycker kort och gott att den blir snyggare, sportigare och mer modern.

Vad är viktigt att tänka på vid val av ramp?

En av dom viktigaste sakerna att tänka på vid val av LED ramp är att välja en storlek som passar till bilen – vanligen rekommenderas längder mellan 510 – 575 mm för vanliga personbilar. Annat att fundera på är vilken typ av ljusbild som önskas – om den ska vara lång och smal, bred eller båda delarna.

Sist men inte minst är det såklart bra fundera på vad som önskas rent utseendemässigt. Det finns många olika modeller – till exempel raka eller svängda samt med olika bredder.

Vad behövs vid montering?

Exakt vad som behövs vid montering av en LED ramp beror på modell på både ramp och bil. Om en ramp köps separat behövs följande:

 • Hållare
 • DT-relä
 • Eventuellt låslist till registreringsskylten

Det finns dock färdiga paket att köpa, som då innehåller allt som krävs för att montera rampen.

Hur mycket kostar en ramp?

Priserna på ramper varierar beroende på märke, storlek, kvalitet och andra egenskaper. Det finns billigare varianter för ett par hundra likaväl som dyrare som kostar flera tusen. Den som kör mycket och långt i mörker kanske har behov av att kosta på med en lite dyrare modell medan den som kör mer sällan kan nöja sig med en lite billigare.

Jämför mobilabonnemang innan du tecknar ett nytt

Här i Sverige finns det en hel uppsjö av mobiloperatörer som verkar i vårt avlånga land. Detta betyder att det finns många alternativ att välja bland för dig som vill teckna ett nytt abonnemang för mobiltelefoni. Vi rekommenderar därför att du jämför mobilabonnemang. För när du gör detta kan du sålla agnarna från vetet och välja det alternativ som passar just dig bäst.

Vissa operatörer har nämligen abonnemang som erbjuder lägre priser på samtal medan andra istället erbjuder fri surf eller en större mängd mobildata. Därför lönar det sig att först kika på ditt personliga behov av samtal, sms och surf. Utifrån detta behov kan du sedan göra lite efterforskningar och ta fram ett urval av de mobiloperatörer som tillhandahåller abonnemang vilka matchar ditt behov.

Många konsumenter tycker dock det är svårt att veta var man ska börja när man gör en sådan jämförelse. Därför tipsar vi här nedanför om några kriterier som du kan ha i åtanke när du jämför!

Faktorer att väga in i beslutet när du jämför mobilabonnemang

När du jämför mobilabonnemang i jakten på ett bättre eller billigare alternativ bör du ta hänsyn till vissa saker. Några av de faktorer som många konsumenter viktar tungt i samband med en sådan jämförelse är:

 • Pris. Det går såklart inte att komma ifrån det faktum att priset är en viktig faktor när du ska göra en jämförelse av olika abonnemang för mobiltelefoni. Men utöver själva kostnaden för abonnemanget bör du även ha begreppet prisvärdhet i åtanke. Det är ju inte nödvändigtvis det allra billigaste abonnemanget som är det mest prisvärda.
 • Täckning. Vissa operatörer har helt enkelt en bättre täckning än andra. De stora ägarna av mobilnät i Sverige är bland andra Telia och Tele2. Men det finns också flera mindre aktörer som hyr in sig på deras nät och därför har samma goda täckning som dem.

Innan du tecknar ett visst abonnemang hos en specifik operatör lönar det sig att jämföra de alternativ som erbjuds. Gör därför lite egna efterforskningar och ta gärna hjälp av en jämförelsesajt för att göra detta arbete lite enklare och mindre tidsödande!

Så säljer du ditt guld i Malmö

Ett halsband, en vigselring eller en lite guldtacka? I många hem finns det föremål som kan säljas till uppköpare. Dessa alternativ finns för dig som vill sälja guld i Malmö.

Sök upp butik i Malmö som köper / säljer guld

Det finns ett flertal guld- och smyckesbutiker i Malmö. En del säljer enbart smycken och andra föremål medan andra både köper och säljer dessa. Det enklaste sättet att hitta dessa butiker är att använda exempelvis Google eller Hitta.se.

Ta med dig ditt guld till butiken och få dem värderade på plats. Om du anser att priset är acceptabelt sker försäljningen direkt över disk och pengarna betalas ut direkt. Om du anser att priset är för lågt kan du antingen vänta in ett högre allmänt guldpris eller gå till annan butik i Malmö för att se om du erbjuds ett högre bud.
Butikerna kan erbjuda lite olika pris men skillnaderna är generellt inte speciellt stora i kronor och ören vid försäljning av små föremål. Är det ett större värde kan det däremot vara värdefullt att jämföra. Vad som avgör priset är framförallt:

 • Karat (högre karat ger högre värde)
 • Smycken (kan de sälja vidare det som smycke kan priset bli högre än om guld ska smältas ner)
 • Guldpris på världsmarknaden

Skicka in ditt guld via värdepåse

Alternativ två är att skicka in värdeföremålen via en värdepåse. Detta både för värdering och försäljning. Väljs detta alternativ spelar det inte så stor roll om en butik i Malmö eller i annan stad i Sverige väljs. Det sker på följande sätt:

 • Beställ värdepåse
  Från butikens hemsida kan en gratis värdepåse beställas hem.
 • Fyll med värdeföremål och skicka in
  Påsen fylls med föremålen som ska värderas och skickas sedan med REK in till butiken.
 • Värdering
  Nu kommer butiken att göra en värdering av föremålen och lämna detta som offert till säljaren. Om offerten godkänns kommer betalning ske till anmält bankkonto och köpet kommer alltså att genomföras. Om kunden däremot anser att de får för lite betalt kan värdepåsen skickas tillbaka. I detta fall kan däremot kunden behöva stå för returkostnaden.

Det här är vägar som innebär att försäljning sker till en butik. Fördelen är att det sker en ärlig värdering och att handeln sker på ett säkert sätt. Det går självklart att lägga ut föremålen för försäljning på exempelvis Blocket men då ges inte samma säkerhet för varken köpare eller säljare.

Event och catering

Oavsett om du planerar ett affärsmöte, en intim sammankomst eller en extravagant bal är catering viktigt för att skapa ett perfekt evenemang. Men när det finns så många cateringfirmor i Stockholm, hur vet du vilken som är rätt för ditt evenemang? Vi hjälper dig att ta dig igenom byråkratin och besvara dessa viktiga frågor innan du anlitar en cateringfirma i Stockholm!

Vad är en cateringfirma?

En caterare är den person som ansvarar för att se till att maten och dryckerna är redo för ditt evenemang när du behöver dem. De arbetar ofta med ett team av kockar, stylister och andra specialister, beroende på vilken typ av evenemang du anordnar. Caterare specialiserar sig ofta på vissa typer av evenemang, t.ex. bröllop, födelsedagar, företagsevenemang eller en mängd andra festligheter.

Om du planerar en stor fest där du ska servera en måltid är det en bra idé att anlita ett cateringföretag i Stockholm eftersom det tar mycket tid och kraft att förbereda mat för en stor grupp människor. Om du anordnar en mindre, mer avslappnad tillställning, t.ex. en födelsedagsfest för en liten grupp vänner, kan du förmodligen sköta maten själv.

Varför anlita en cateringfirma?

Caterare har många års erfarenhet och expertis när det gäller att skapa läckra rätter som garanterat kommer att glädja alla grupper. De har också kunskap om särskilda dietkrav, till exempel allergier, och kan tillaga måltider som passar dina behov. Cateringföretag i Stockholm har också tillgång till rätt verktyg och utrustning, t.ex. köksmaskiner och certifieringar för livsmedelshantering som gör att de kan transportera maten och städa efter evenemang. Detta gör det lättare för dem att servera stora grupper av människor utan att hamna på efterkälken när det gäller matberedningen.

Du kan också få tillgång till ett större utbud av menyalternativ och prispunkter om du anlitar ett cateringföretag. Även om det är möjligt att laga vilken typ av mat som helst själv, har cateringföretag ofta tillgång till högkvalitativa ingredienser som kan vara svåra för en hemmakock att hitta. Dessutom har cateringföretag ofta avtal med lokala leverantörer som gör att de kan köpa mat i bulk, vilket kan spara pengar.

Hur hittar man rätt cateringföretag?

Det finns några viktiga saker att tänka på när du letar efter den perfekta cateringfirman i Stockholm: Ta reda på om cateringföretaget erbjuder menyalternativ för ditt evenemang – Vissa cateringföretag specialiserar sig på en viss typ av evenemang, till exempel bröllop, företagsevenemang, födelsedagar eller andra festligheter. Andra erbjuder ett bredare utbud av alternativ och kan kanske tillgodose dina specifika behov. Ta reda på om cateringföretaget har erfarenhet av din typ av evenemang – Cateringföretag specialiserar sig ofta på en viss typ av evenemang. Så även om de kan ha menyer och alternativ som passar dina behov är det viktigt att se till att de har den erfarenhet som krävs för att genomföra ditt evenemang. Ta reda på om cateringföretaget kan ge bra kundservice – Vissa cateringföretag har ett brett urval av menyalternativ, god mat och konkurrenskraftiga priser. Andra har samma sak. Men det är viktigt att ta reda på hur cateringföretagets team hanterar sig själva när saker och ting inte går som planerat.

Ta reda på om cateringföretaget har resurser för att förbereda ett stort evenemang – Om du planerar ett stort evenemang måste du försäkra dig om att cateringföretaget har de lokaler, verktyg och den utrustning som behövs för att skapa en stor mängd mat till dina gäster. Ta reda på om cateringföretaget kan hålla din budget – Du vill se till att du anlitar ett cateringföretag som kan tillhandahålla utmärkta tjänster och god mat, men med en budget som fungerar för dig. Det kan vara svårt att hitta en cateringfirma som kan uppfylla båda dessa kriterier, men det är värt det när dagen för ditt evenemang kommer. Ta reda på om cateringfirman har en försäkring i händelse av en nödsituation. Du vill anlita ett cateringföretag som är villigt att skydda dig och dina gäster om något går fel. Det är en bra idé att ta reda på vilka typer av försäkringar cateringföretag vanligtvis har, så att du vet att du är täckt om något oväntat händer.

Saker att tänka på innan du anlitar en cateringfirma

Även om det kan verka skrämmande att hitta och anlita den perfekta cateringfirman är det viktigt att ta sig tid och se till att du anlitar rätt person för ditt evenemang. Här är några saker att tänka på när du anlitar en cateringfirma: Vilka typer av mat och dryck kommer din cateringfirma att ha på sin meny? Är de specialiserade på en viss typ av mat eller erbjuder de ett brett utbud av alternativ? Du kan ha specifika preferenser eller krav när det gäller mat och dryck, så se till att dela med dig av dessa till din cateringfirma i förväg.

Cateringpris – Hur mycket kommer din cateringfirma att ta betalt för sina tjänster? Du bör ha en uppfattning om vad du är villig att spendera på ditt evenemang, så att du kan vara säker på att hålla dig till den budgeten.

Cateringtjänst – Hur lång tid tar det för cateringfirman att förbereda och servera dina gäster? Kommer de att ansvara för att skapa den meny som du vill ha? Eller kommer de bara att tillhandahålla drycker och mat och låta dig ta hand om resten?

Vad kostar ett attefallshus som är nyckelfärdigt?

Som villaägare har du förmodligen många frågor om de små byggnader som i folkmun kallas för attefallshus. Några exempel på sådana är vad de kan användas till, vilka regler som gäller för uppförandet av dem samt vad de kostar. Här tänkte vi fokusera på den sista frågan, nämligen vad priset är för ett nyckelfärdigt hus av detta slag.

Innan vi hoppar vidare till att beskriva prisbilden kan det dock vara värt att slå fast en sak: vad dessa byggnader egentligen är. Ett attefallshus är en särskild sorts byggnad som du kan uppföra på din tomt om du har ett hus i en eller två våningar på tomten. Du kan då bygga denna byggnad utan att behöva ansöka om ett bygglov. Den får som mest vara 30 kvadratmeter stor och det finns även fler regler som omgärdar uppförandet av dessa små hus. Fortsätt att läsa för att få mer information om vad de små men ack så användbara husen kostar att bygga!

Så mycket kostar ett nyckelfärdigt attefallshus att bygga

När det kommer till prisbilden för attefallshus är det enklast att räkna utifrån den största möjliga varianten, d.v.s. 30 kvadratmeter. Detta för att ge en rättvisande bild som gör att du enklare kan jämföra priset med andra liknande byggnader. Priset för ett nyckelfärdigt hus av detta slag brukar börja på omkring 500 000 till 600 000 kr om standarden är hög. Därifrån kan priset sedan sträcka sig uppåt mot runt en miljon kronor per hus.

Det finns vissa saker som du bör ta i beaktande när du funderar över priset. Till exempel bör du tänka på att:

 • Nyckelfärdiga attefallare finns tillgängliga i flera olika prisklasser. Du bör därför kika på detaljnivå för att ta reda på hur de olika varianterna skiljer sig åt.
 • Prisbilden blir mer representativ om du går upp lite grann i pris från de billigaste varianterna. Detta då det bygge som du får då blir mer gediget med tåligare material och en övergripande högre standard.
 • I slutändan brukar det löna sig att välja en lite mer kostsam variant. Genom att göra detta får du mycket kvalitet för pengarna och slipper ångra ditt val i efterhand.