Att hantera kassaflödet och den privata ekonomin är ofta en stor utmaning för många svenskar. Än mer så är fallet för de personer i vårt avlånga land vars inkomst fluktuerar mycket mellan olika månader. Detsamma gäller också för de personer som drabbas av oförutsedda utgifter. Dessa bägge kundgrupper kan behöva få lite mer flexibilitet vid lån för att hålla sig flytande.

Traditionella banklån är dock sällan fullt så flexibla som dessa personer skulle önska. Som tur är finns det dock alternativ där ute på marknaden som kan ge dem en välbehövlig livboj när det behövs. Fortsätt att läsa så ska vi berätta om hur kontokrediter kan ge mer flexibilitet vid lån!

3 sätt på vilka kontokrediter kan ge mer flexibilitet vid lån

Vi vill framför allt belysa följande aspekter:

  • Främjar hanteringen av kassaflödet. För personer vars inkomst fluktuerar mycket från en månad till en annan är det en utmaning att hantera kassaflödet. Därför kan dessa personer gynnas av att få lite mer flexibilitet vid lån jämfört med vad ett vanligt banklån kan erbjuda. Till exempel kan dessa personer endast vilja ta ut det belopp som krävs för stunden. På så vis kan de enklare hantera sitt kassaflöde utan att behöva få en stor klumpsumma utbetald av banken när de kanske inte behöver hela det stora beloppet.
  • Räntan betalas endast på det som används. Flexibla lån såsom kontokrediter har även en annan fördel: låntagaren betalar bara ränta på det som används. Detta innebär att personen ifråga inte behöver betala någon ränta på den kredit som de har beviljats såvida de inte använder pengarna. Därmed kan de hålla nere sina räntekostnader under vissa månader genom att inte utnyttja hela sin kredit.
  • Flexibel återbetalningsplan. Det är också värt att poängtera att även återbetalningen vanligtvis är mer flexibel när det kommer till denna typ av lån. Vad vi menar med detta är att det sällan är ett fast belopp som ska betalas tillbaka till långivaren varje månad. Därmed kan låntagaren betala lite extra mycket pengar under de månader då inkomsten är högre och vice versa.
Fördelarna med att få lite mer flexibilitet vid lån