Trygga hemmet med en säkerhetsdörr klass 4

För att klassas som säkerhetsdörr krävs det att dörren står emot inbrott och brand, men det är skillnad på olika slags dörrar. Det som är gemensamt är att dörren är gjord av stål, men oftast väljer man att lägga på ett träfanér som yta till stålet. I lägenheter idag är dörrarna i regel antingen säkerhetsklass 3 eller 4, där säkerhetsdörr klass 4 är mer beständig. På villor är det inte lika vanligt med säkerhetsklassade dörrar, men när man byter ut en äldre dörr är det allt fler som övergår till en säkrare dörr.

Dessa kriterier ska en säkerhetsdörr av klass 4 uppfylla

 • Om en inbrottstjuv angriper dörren så ska den stå emot i minst 30 minuter, varav 10 minuter är aktiv angreppstid, trots att tjuven använder t.ex. yxa, såg eller borrmaskin för att försöka forcera den.
 • Dörren ska dessutom stå emot en brand i minst 30 minuter så att lägenheten blir en s k brandcell, som skyddar både från giftig rök, värme och lågor. Vid brand i ett lägenhetshus är det därmed säkrast att stanna i lägenheten, och inte ge sig ut i ett rökfyllt trapphus.

Stäng ute buller och oljud

En säkerhetsdörr kan göra väldigt mycket för boendemiljön; utöver att skydda från faror kan den också effektivt stänga ute irriterande ljud från trapphuset. På så sätt får man en god natts sömn trots att grannen kommer hem sent, eller att brevbäraren lämnar tidningen redan klockan 04. En dörr testas för sin ljudtäthet, och klassas därefter. För en vanlig säkerhetsdörr är 35 dB (vilket motsvarar ljudnivån av ett vanligt samtal) ett gränsvärde för hur mycket dörren ska klara av att stänga ute. En lägenhet med stora öppna ytor eller helt öppen planlösning bör ha en tätare dörr på 40 dB för att minska risken för störande ljud som lätt fortplantar sig. Vill man verkligen att dörren ska stänga ute omvärldens alla ljud finns det säkerhetsdörrar som håller ljud upp till 50 dB utanför, vilket innebär att två personer som ropar åt varandra i trappen inte hörs in i lägenheten.

Flytta till/från Helsingborg – Innan du kontaktar flyttfirma

Att be om offert från flera flyttfirmor i Helsingborg är ”ett måste” för att få ett bra pris och komplett hjälp. Men innan man kontaktar en flyttfirma för att få offert är det bra att tänka över vissa saker.

Skapa samma offertförfrågan för alla

För att enklast kunna jämföra flera olika företag i Helsingborg är det viktigt att alla får samma offertunderlag. Skriv ihop vad du behöver hjälp med (se kommande punkter) och skicka via mail eller kontaktformulär till olika flyttfirmor. I och med att alla får exakt samma information kan offerterna enklare och tydligare ställas mot varandra.

Se över ditt behov av hjälp

Många väljer att boka en flyttfirma inför flytten lång tid i förväg. När sedan städning ska utföras bokas en städfirma och när kunden inser att delar av bohaget behöver förvaring hyrs plats på ett magasin. Hade det inte varit enklare att få allt från samma företag…

Fundera över vilken hjälp du behöver och nämn detta i offertförfrågan. Det finns flyttfirmor i Helsingborg som enbart utför flytt – andra som även kan:

 • demontera möbler
 • packa
 • flyttstäda
 • magasinera osv.

Välj att följa Bohag 2010

En annan rekommendation är att anlita en flyttfirma som följer Bohag 2010. Det är ett dokument som är framtaget av Flyttbranschen samt Konsumentverket för att underlätta för företag och konsumenter att ha tydliga avtal och villkor. Fråga i offertförfrågan om företaget följer Bohag 2010. Att en flyttfirma inte följer dessa avtal betyder inte per automatik att de ger dålig service men avtalen är utformade för att minimera risken för missförstånd och avtalsbrott.

Ange eventuella tunga lyft

I offertförfrågan behöver det även nämnas om det förekommer några ”tunga lyft”. Det är ett branschbegrepp som innebär flytt av stora/tunga föremål där det krävs extra personal, speciella verktyg eller kompetens.

Måste inte vara en flyttfirma från Helsingborg

Ska du flytta från Helsingborg till en annan stad – eller från en annan stad till Helsingborg? Då går det lika bra att kontakta en flyttfirma i den andra staden för att få offert från dem. Huvudsaken är att kunna kontakta 3 – 5 företag och få offerter från dem på det arbete som ska utföras.

Jämför offerterna som kommer in. Det är däremot inte bara priset som bör vara avgörande!

Fem frågor om Stockholms Elbolag

Här presenteras ett urval av de ”Frågor och Svar” som finns på hemsidan för Stockholms Elbolag. Frågor som visar vad företaget fokuserar på för att nå kunder över hela Sverige.

Hur tecknas ett elavtal?

Det går att teckna avtal via telefon genom att ringa Stockholms Elbolag – eller genom att fylla i formulär på hemsidan. Det enklaste är att gå via hemsidan där de olika avtalen även finns förklarade.

Hur fort kan avtalet aktiveras?

Det tar 14 dagar från att anmälan är genomförd till att avtalet kan börja gälla.

Vad betyder samfaktura?

Samfaktura är en unik fördel med Stockholms Elbolag. Företaget lägger samman alla elkostnader på en och samma faktura vilket gör det enklare för kunden att få överblick på den totala kostnaden. Det som ingår är alltså:

 • Nätavgift
 • Elförbrukning

Går det att betala med E-faktura eller Autogiro?

Ja det är möjligt att välja antingen E-faktura eller Autogiro. E-faktura anges enkelt genom att bara kontakta Stockholms Elbolag och ange vilken bank som du har. För autogiro behöver anmälan ske via mail eller telefon. Av säkerhetsskäl skickas inte autogiroanmälningar via post.

Vad är elavtalsförslag?

Elavtalsförslag kan ses som marknadsföring. Det är ett förslag på vad el skulle kosta att köpa från detta bolag under en viss bindningstid. Detta kan därmed lätt jämföras mot nuvarande bolag varpå billigaste alternativet väljs. Företaget skickar ibland ut dessa till områden där de anser att kunder skulle gynnas av att byta till dem. Detta är alltså inte en faktura utan ett affärsförslag.

När kommer fakturan?

Företaget skickar ut sin faktura kring den 12:e. Det kan sedan ta några dagar innan den kommer fram till mottagaren.

Producerar Stockholms elbolag el?

Nej, företaget har ingen egen produktion av el. De har därmed inte heller något incitament att försöka få kunder att köpa deras el eller att hålla priserna på en hög nivå. De är istället distributör av el till nästan hela Sverige. Som kund betalas en avgift både för elen och för det nät som används. Genom att pressa dessa priser kan företaget konkurrera med prisnivåer mot andra leverantörer.

Jag fattar inte alla olika kostnader – hur gör jag?

Den totala kostnaden för el består av flera olika delar. Dessa påverkas i sin tur av flera olika faktorer. Det bästa är att kontakta ett elbolag samtidigt som dess faktura används som exempel. De kan förklara de olika delarna.

Ansöka om att bli auktoriserad bilskrot i Norrköping

Vill du starta en bilskrot i Norrköping? I sådana fall behöver du bli auktoriserad. Det blir du genom att ansöka hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Kostar det något att ansöka?

Ja, Länsstyrelsen i Östergötland tar 2 900 kronor för detta. Pengarna måste vara mottagna innan de börjar arbeta med din ansökan.

Vilka handlingar måste jag bifoga?

Det finns en rad handlingar som måste skickas med din ansökan för att bli en auktoriserad bilskrot i Norrköping. Till exempel:

 • Konkursfrihetsbevis
  För att bli auktoriserad behöver du visa på åtminstone någorlunda god ekonomi i firman genom att bifoga ett så kallat konkursfrihetsbevis. Det här får du av Bolagsverket – är du osäker på hur du går till väga kan du ta kontakt med dem.
 • Bevisa att du inte har förvaltare
  Bevis på att du inte har förvaltare får du genom att kontakta överförmyndarenheten i Norrköping kommun.
 • Registreringsbevis
  Registreringsbevis får du av Bolagsverket. Det får inte vara äldre än två månader – då kommer det inte att godkännas. Det är också viktigt att det står med i beviset att företaget sysslar med bilskrot.
 • Bygglov
  Karta samt kopia av meddelat bygglov för byggnad, upplag och annat som hör till verksamheten måste skickas med ansökan.

Den kompletta listan på handlingar som ska skickas med hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Bland annat måste du även skicka med övriga uppgifter om verksamheten.

Processen för att ansöka om auktorisation som bilskrot i Norrköping

Först krävs givetvis att du har alla viktiga dokument som ska skickas med i ansökan. Efter att du har skickat in din ansökan sker följande:

 • Länsstyrelsen registrerar din ansökan och ger dig ett diarienummer.
 • Din ansökan utreds. Kom ihåg att det här steget först inleds när du har betalat avgiften (2 900 kr).
 • Länsstyrelsen skickar ditt ärende på remiss till Polismyndigheten och Norrköping kommun.
 • Länsstyrelsen tar ett beslut och delger det med dig.

Blir din bilskrot nekad, eller om du av andra skäl inte skulle vara nöjd med beslutet finns det möjlighet att överklaga det. I sådana fall gäller att det görs inom tre veckor från dagen du blivit delgiven beslutet. Instruktioner för att överklaga kommer du att få i samband med att de delger beslutet med dig.

HLR kurs – En överblick

HLR kurs – En överblick

HLR står för hjärt- och lungräddning och är en standardiserad metod för att hjälpa personer i nöd. Att de första minuterna är kritiska vid hjärtstopp och andnöd är välkänt och därför är det viktigt att det finns personer i närheten som kan utföra HLR i väntan på sjukvårdspersonal. En HLR kurs är därför något som är en investering för hela samhället.

Vad innebär HLR?

HLR har flera delar och det är viktigt när man är först på plats vid en person med misstänkt hjärtstopp att börja med att kontrollera personens status. Man undersöker främst två saker:

 • Är personen vid medvetande?
 • Andas personen?

Om personen varken är vid medvetande eller andras ska man påbörja HLR. Inledande gör man bröstkompressioner, man trycker helt enkelt på personens bröstkorg i en jämn rytm för att upprätthålla blodcirkulationen. En person som fått hjärtstopp har ingen egen blodcirkulation och efter bara ett par minuter utan syre i blodet innebär det livsfara och kan medföra att personen dör. Bröstkompressionerna varvas med inblås genom munnen för att på så sätt tillföra syre.

När ska man utföra HLR?

När man kontrollerat medvetande och andning är det viktigt att påbörja HLR direkt. Ju snabbare kompressionerna sätts igång, desto större chans har personen till överlevnad. Om personen andas men inte är kontaktbar bör man inte utföra HLR då det kan vara en medvetslös person med normal syresättning, och då kan HLR göra mer skada en nytta.

Kurser i HLR kan rädda liv.

Det är inte komplicerat att lära sig utföra HLR, men anledningen till att det är så viktigt med utbildning är för att lära sig identifiera situationer och veta hur man ska agera. Att kunna skilja en situation som kräver HLR från en som inte gör det är minst lika viktigt som att veta hur man utför själva kompressionerna. På grund av den grundläggande betydelsen av den första tiden efter ett hjärtstopp blir kunskap om HLR livsviktigt. Sjukvårdspersonal kommer oftast inte vara på plats då någon behöver första hjälpen, och därav värdet av kurser i HLR. Om de flesta som befinner sig ute på gatan vet hur de ska agera vid ett hjärtstopp så kan vi alla känna oss säkrare.

Best Transport och WooCommerce

Bedriver ni ett företag som är beroende av ett tryggt, säkert och smidigt logistikflöde? Då kan integrationen mellan Best Transport och WooCommerce vara lösningen för dig! Det enda som krävs är att ni investerar i det plugin som möjliggör för er att koppla ihop er webshop med fraktföretaget Best Transport, sen sköts allt automatiskt därifrån.

Hur fungerar det?

Detta fungerar som så att pluginet är installerat för att kunna föra över data direkt via en webbshop till plattformen Unifaun online. När ni då installerar pluginet till er WooCommerce shop kommer det automatisk börja överföra alla data, all information och alla uppgifter som finns att ta del av.

Detta gäller såväl gammal data som ny som läggs in allt eftersom i takt med att era kunder lägger ordrar och beställningar via er shop. Allt från kunduppgifter till fraktinformation läggs in i ert system utan att ni själva behöver lägga er i.

När alla data är överförd från Webbshoppen till er Unifaun kommer pluginet även skapa fraktsedlar till varje ny order som läggs in. Fraktsedlarna är automatiskt utformade för att ordrarna sen ska kunna skickas med Best Transport utan minsta möjliga problem eller missförstånd. Smidigt och tryggt för båda er och kunden.

Så hanterar ni pluginets funktioner

Känns det läskigt att lämna över hanteringen av hela ert logistikflöde till ett plugin? Ni som företag har alltid möjligheten att justera pluginets hantering av ert logistikflöde, det vill säga att själva bestämma över vilka delar som ska skötas automastisk och vilka ni vill se över själva.

Med andra ord är pluginets integration flexibel och kan helt anpassas efter era behov. Oavsett om ni vill automatisera hela eller delar av er logistik och manövreringen finns det alla möjligheter att lösa det på ett sätt som passar er. Att installera och justera pluginet är enkelt och tryggt för alla inblandade!

FAQ

 • Måste vi ha WooCommerce för att använda pluginet?
  Ja. Pluginet integrerar via WooCommerce vilket innebär att tjänsten är ett tillägg som inte kan kopplas till andra E-handelssystem.
 • Kan tjänsten användas med flera transportörer?
  Ja. I och med att pluginet använder Unifaun, vilket är en plattform online, kan flera olika transportörer läggas till under samma konto och användare.
 • Hur skickas beställningarna?
  Detta är upp till er att avgöra. En beställning kan skickas i ett och samma paket, eller så kan ni välja att separera det i flera olika paket efter behov. Sådana val görs i inställningarna. Best Transport anpassar hanteringen av en order enligt era bestämmelser.
 • På vilka sätt kan kunden notifieras om sin beställning?
  Beroende på vilka funktioner ni väljer att ställa in i inställningarna kan en kund notiseras om sin beställning på två sätt. Antingen via SMS notifikation, eller genom e-post.

Ge bort en vinprovning i Göteborg som present

Dom flesta känner nog någon som redan har det mesta och som därmed är väldigt svår att köpa presenter till. Istället för prylar är ett bra förslag att istället ge bort en upplevelse av något slag. En vinprovning i Göteborg är ett exempel på en rolig present som passar för dom flesta, inklusive dom som redan har allt! Nedan kan du läsa mer om vad upplevelsen innebär och varför det är en fin och uppskattad present.

Vinprovning i Göteborg – det här får man göra

I Göteborg finns många arrangörer som erbjuder vinprovning och även om upplägget och innehållet kan skilja sig så går dom ju ut på samma sak – att smaka på olika viner och att lära sig mer om den populära drycken. Några av dom saker man får fördjupa sina kunskaper i är följande:

 • Utseende – Att rött vin är har en rödaktig färg är ingen hemlighet men något som många kanske inte tänker på är att olika vinsorter skiljer sig i färgen. Färgen i sin tur påverkar smaken! Detta är en av dom saker man får lära sig mer om på en vinprovning.
 • Smak – Att smakerna på olika viner skiljer sig är en mindre hemlighet än den ovan. Men vad beror det på och hur lär man sig at känna smakerna i ett vin? Det kommer du veta efter att ha deltagit i en vinprovning.
 • Doft – Även doften är ett intressant område när det kommer till vin. En riktig vinkännare doftar alltid innan första provsmaket – men varför och vad kan man räkna ut om ett vin enbart genom detta?

Vinprovning som present

Att ge bort en vinprovning i Göteborg som present är både annorlunda och roligt. Mottagaren får en stund som känns väldigt lyxig och det behöver trots det inte vara särskilt dyrt. Vinprovningar i Göteborg finns att hitta från ett par hundralappar och köper man provningen via ett företag som säljer upplevelser får man ofta en exklusiv presentask på köpet.

Det finns dock en sak att tänka på och det är att det givetvis råder åldersgräns för att delta i en vinprovning. Hos vissa gäller 18 år medan andra har valt 20. Ska man ge bort en vinprovning till en yngre person, till exempel en som fyller 18, är det alltså bra att dubbelkolla åldersgränsen först.

Bra att veta för personlig assistent i Blekinge

Är du sugen att prova på att arbeta som personlig assistent i Blekinge, eller har du kanske redan bestämt dig och är på jakt efter ett jobb? Här finns många assistansbolag att vända sig till men också några saker som kan vara bra att veta för den som är intresserad. Visste du till exempel att det ofta finns en åldersgräns för att få jobba som assistent, och att det är bra att ha ett körkort?

Åldersgräns är vanligt för personlig assistans

Långt ifrån alla yrken har en bestämd åldersgräns men för den som vill arbeta som personlig assistent är så ofta fallet. Många assistansbolag anställer inte personer som ännu inte fyllt 18 så är du fortfarande yngre är det troligt att du kommer behöva vänta. Att arbeta som personlig assistent innebär ett stort ansvar, och det är troligen därför många företag har valt att införa en åldersgräns.

Körkort ofta meriterande

För den som är sugen på att arbeta som personlig assistent, vare sig det är i Blekinge eller någon annanstans, så är det ofta meriterande med körkort för personbil. Detta beror inte på att man kör i tjänsten, för det gör man sällan, men däremot för att kunna ta sig dit där brukaren befinner sig. Om denne till exempel har ett sommarställe ute på landet där han eller hon vill spendera tid, ja då är det också där arbetsplatsen är. Så förutom att det är bra med körkort så är det också viktigt att man är flexibel!

Tips för att hitta jobb som personlig assistent i Blekinge

Söker man efter ”personlig assistent i Blekinge” eller liknande är sannolikheten ganska stor att man kommer att dyka på en och annan platsannons. Det är dock inte det enda sättet att få jobb som just personlig assistent, utan man kan faktiskt själv besöka dom assistansbolag som finns i Blekinge för att lämna in sitt CV.

Inom assistans finns ofta ett stort behov av personal, både fast och vikarierande, och har man gjort ett gott avtryck vid sitt personliga besök finns en chans att man bli uppringd och erbjuden att jobba. Personliga egenskaper är ofta det som avgör, och några av följande är viktiga att ha i yrket:

 • Ha god personkännedom
 • Kunna vara lyhörd och ansvarstagande

Fördelar och nackdelar med företagslarm

Fördelar och nackdelar med företagslarm

Dom flesta tänker nog att det bara finns fördelar med att installera ett företagslarm. Säkerheten blir bättre och man löper mindre risk att bli utsatt för inbrott. Larmföretagen trycker givetvis bara på fördelarna när dom hör av sig och vill sälja, eller när potentiella kunder själva kontaktar dom. Men det finns några nackdelar också. Vilka det är kan du läsa mer om här.

Många fördelar med företagslarm

Ja, det finns mängder av fördelar med att skaffa ett företagslarm. Det ökar både säkerheten och tryggheten och minskar risken att bli utsatt för brott, och för vissa företag kan det faktiskt vara nödvändigt att skydda sina tillgångar med ett larm. En annan fördel är att man ofta kan få en billigare försäkring om man har ett larm installerat, vilket gör att man sparar in på en kostnad.

En tredje, och för många väldigt stor fördel, är att rätt hjälp snabbt kan skickas ut till platsen. Detta är givetvis förutsatt att larmet är uppkopplat till en larmcentral. Om så är fallet kan man åtminstone minimera skadan även om den redan är skedd. Kanske hinner inbrottstjuven också gripas, vilket kan kännas som en stor lättnad om man blivit utsatt.

Nackdelar

… Men det finns nackdelar också. Och även om dom är få så gör dom faktiskt att en del avstår från att skaffa ett företagslarm.

 • En extra kostnad – Att köpa och installera ett företagslarm är ganska dyr investering och om larmet har ett abonnemang får man generellt en månadskostnad. Även om försäkringspremien går ner litegrann när ett företagslarm installeras så blir den totala kostanden ofta något högre ändå. Värt att kolla upp!
 • Risk för falsklarm – En annan nackdel med larm är att det faktiskt finns en risk för falsklarm. Kanske har du anställda som går in och glömmer att larma av, eller så har dom känsliga sensorerna snappat upp något obefintligt. Det är inte jättevanligt men det händer, och det kan kännas som ett irritationsmoment.

Står du i valet och kvalet att skaffa ett företagslarm eller inte? Börja då med att väga för- och nackdelar mot varandra. Kanske kommer du på fler för- eller nackdelar utöver ovan nämnda. Fundera också över hur ditt behov av larm ser ut – kanske kan det vara avgörande för om fördelarna eller nackdelarna väger tyngst.

Värt att veta om läkarintyg i Stockholm

Under senvintern utfärdas läkarintyg i Stockholm på en större skala än under resten av året. Detta gör att många patienter har frågor om dessa intyg. Nedan kommer vi därför att besvara några av dessa.

Kan en läkare vägra att utfärda ett läkarintyg i Stockholm?

Ja, en läkare kan vägra att utfärda ett sjukintyg. Detta sker vanligtvis om han eller hon inte anser att en skada eller sjukdom medför det behov att avstå från att arbeta som patienter hävdar är fallet. Det kan även ske som ett resultat av att intyget begärs retroaktivt, d.v.s. i efterhand, och läkaren inte kan vara säker på att patienten har varit skadad eller sjuk under den tidsperiod som uppges.

Behöver läkaren ange specifika detaljer kring min sjukdom i intyget?

Det finns ett omfattande regelverk kring sekretess och tystnadsplikt i vården som gäller i samband med utfärdande av läkarintyg i Stockholm såväl som i övriga delar av vårt avlånga land. Detta gör det komplicerat försöka ge ett rakt svar på denna fråga. Vad vi dock kan säga är att patientens rätt till sekretess i regel bör respekteras. Diagnosen och ingående detaljer om sjukdomen behöver därför inte anges i ett sjukintyg om patienten inte ger sitt medgivande till detta.

Patienten har alltså möjlighet att bland annat be sin vårdgivare att inte ha med information om sin diagnos i intyget. Om så sker kan det dock uppstå tvivel hos arbetsgivaren kring huruvida intyget i fråga utgör tillräcklig grund för att styrka arbetstagarens rätt till sjukfrånvaro. I slutändan är det nämligen upp till arbetsgivaren att acceptera eller avslå intyget, vilket är viktigt att känna till när man får ett läkarintyg i Stockholm.

Vilka skyldigheter har läkaren när det kommer till sjukintyg?

Som vårdgivare har man flera och viktiga skyldigheter när det kommer till att utfärda läkarintyg i allmänhet och sjukintyg i synnerhet. Läkaren behöver bland annat vara ärlig snarare än vilseledande vid utfärdandet av intyget, och en läkare ska inte underteckna ett intyg som denne inte tror (eller har anledning att tro) är korrekt och tillförlitligt.

Alla läkarintyg i Stockholm behöver vara faktabaserade.