En HLR-utbildning utgör inte bara en möjlighet att ta del av en viktig kunskap som kan rädda livet på människor i nöd, utan den kan också vara en bra övning för att stärka sammanhållningen inom arbetslaget och få dig att känna en starkare samhörighet till dina kollegor. Det är viktigt att man vet hur man ska agera om en nödsituation uppstår på kontoret. Den kompetens du lär dig under en HLR-utbildning kan du även få användning för i andra miljöer. Du kan också genomgå utbildningen i egenskap av enskild privatperson. Det är viktigt att fler personer i samhället engagerar sig i hjärt-lungräddning och skaffar sig denna värdefulla kunskap.

Forskning på området visar att personer som har fått hjärt-lungräddning i en nödsituation inte bara får sitt liv räddat under denna process, utan även kan få ett liv av högre kvalitet än andra framledes. Många människor dör varje år av hjärtstillestånd, ett tillstånd då hjärtat plötsligt slutar slå. Detta sjukdomstillstånd orsakas vanligtvis av en störning i hjärtats elektriska signal. Inte mer än cirka 5 procent av de drabbade överlever, eftersom det tidsfönster under vilket de kan räddas inte är större än mellan fem och 10 minuter. Under denna tid måste den drabbade få antingen hjärt-lungräddning eller defibrillering för att överleva.

Därför bör alla gå en HLR-utbildning

I en studie där forskarna tittade närmare på drygt 8 000 patienter som drabbats av ett hjärtstillestånd utanför sjukhusmiljö, fann de att inte mer än 4 procent (316 stycken) av patienterna hade överlevt åtminstone ett år efter att de drabbats av hjärtstillestånd. Bland dessa överlevare undersökte man senare det fysiska och psykiska välbefinnandet hos 268 patienter. De man fann var att de personer som överlevt ett hjärtstillestånd där hjärt-lungräddning utfördes hade dubbelt så goda möjligheter att leva ett liv av hög kvalitet jämfört med andra. Faktum är att hjärt-lungräddning var den enda riskfaktorn i studien som forskarna kunde koppla till ett bättre liv.

I denna studie fann man även att endast 14,3 procent av de 8 000 personer som drabbats av hjärtstillestånd hade fått hjärt-lungräddning innan de anlände till sjukhuset. Vad detta beror på framgår inte, men om fler personer kunde utföra hjärt-lungräddning hade förmodligen antalet patienter som fått HLR varit större, vilket man kan anta hade lett till färre dödsfall. Hjärt-lungräddning är en livsviktig kunskap som alla borde ha i verktygslådan. Det är därför du bör gå en HLR-utbildning.

<h2>Akut kompetens</h2>
De få minuter var man har möjlighet att rädda en människa, är sällan tillräckligt för att vårdare skall infinna sig och hinna hjälpa individen. För den som utbildat sig i HLR kan tiden dock räcka för att rädda liv! Hjärtstartare och annan utrustning finns ofta tillgängligt på offentliga platser. Har man inte kunskap om dessa defibrillatorer är tiden inte tillräcklig för att sätta sig in i hanteringen.  Grundkunskapen räcker långt och många gånger är det tillräckligt för att hjälpa. HLR utbildningar i Malmö och övriga Sverige finns i kvadrat! Allt fler inser vikten av att sprida kunskapen till såväl kollegor som till vänner. Klicka här för att boka utbildning.

Fördelar med att genomgå en HLR-utbildning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *