Fördelar med förvaltade fonder

Här presenterar vi några av fördelarna med förvaltade fonder. Du som har ett behov av professionell fondförvaltning och vill ha en heltäckande lösning på området bör titta närmare på fondförvaltaren Advisor och deras helhetslösning för förvaltning av fondsparande.

Ökad köpkraft

Köpkraft får man genom att ha en förmåga att göra stora köp av aktier och andra värdepapper. Tack vare denna köpkraft kan kostnaderna minskas om fondens förvaltare lyckas förhandla fram bättre affärer åt fondens sparande. Genom att investera i en fond slår du samman din pengapåse med andra sparares kapital, vilket gör att ni tillsammans får en betydligt större köpkraft än ni skulle få var för sig. Detta ger dig också tillgång till olika värdepapper som du inte hade haft möjlighet att investera i som enskild sparare.

Förvaltade fonder ger sina sparare tillgång till marknader och strategier som kräver ett stort kapital. Vissa delar av marknaden är till exempel inte tillgänglig för investerare som har mindre än en miljon kronor att spendera, men som enskild sparare kan du ändå få tillgång till denna del av marknaden tack vare dina andelar i den förvaltade fonden.

Av samma anledningar kan det vara svårt, eller i många fall helt omöjligt, för en småsparare att få till en aktivt förvaltad, diversifierad aktieportfölj med värdepapper hemmahörande på internationella marknader. Aktiefonder möjliggör dock för spararna att åstadkomma detta, och kostnaderna för courtage uppgår endast till en bråkdel av portföljens värde.

En förvaltad fond kan låta nya sparare hoppa på tåget för så lite som 1 000 kronor. Genom att köpa andelar i fonden får du möjligheten att äga delar av flera olika aktier och investera i eftertraktade värdepapper, samtidigt som du ganska enkelt kan köpa och sälja andelar i fonden. Även för fondförvaltaren finns det kostnadsbesparingar att göra. Eftersom de på regelbunden basis köper och säljer stora mängder värdepapper, kan de förhandla sig till betydligt lägre courtage än vad som är möjligt för dig som enskild sparare att göra.

Bekvämlighet

En annan stor fördel med att investera i förvaltade fonder är att förvaltaren kommer göra att pappersarbete åt dig, köpa och sälja värdepapper samt fatta de tuffa besluten. Man kan helt enkelt säga att en förvaltad fond ger dig den lyx det innebär att åtnjuta alla de olika fördelarna som fonden för med sig såsom diversifiering, riskhantering, och all tid och energi som förvaltaren lägger ner för att åstadkomma en hög avkastning åt spararna. Med Advisor som fondförvaltare kommer du garanterat blir nöjd med dina investeringar.

Fördelar med förvaltade fonder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *