Vill du starta en bilskrot i Norrköping? I sådana fall behöver du bli auktoriserad. Det blir du genom att ansöka hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Kostar det något att ansöka?

Ja, Länsstyrelsen i Östergötland tar 2 900 kronor för detta. Pengarna måste vara mottagna innan de börjar arbeta med din ansökan.

Vilka handlingar måste jag bifoga?

Det finns en rad handlingar som måste skickas med din ansökan för att bli en auktoriserad bilskrot i Norrköping. Till exempel:

 • Konkursfrihetsbevis
  För att bli auktoriserad behöver du visa på åtminstone någorlunda god ekonomi i firman genom att bifoga ett så kallat konkursfrihetsbevis. Det här får du av Bolagsverket – är du osäker på hur du går till väga kan du ta kontakt med dem.
 • Bevisa att du inte har förvaltare
  Bevis på att du inte har förvaltare får du genom att kontakta överförmyndarenheten i Norrköping kommun.
 • Registreringsbevis
  Registreringsbevis får du av Bolagsverket. Det får inte vara äldre än två månader – då kommer det inte att godkännas. Det är också viktigt att det står med i beviset att företaget sysslar med bilskrot.
 • Bygglov
  Karta samt kopia av meddelat bygglov för byggnad, upplag och annat som hör till verksamheten måste skickas med ansökan.

Den kompletta listan på handlingar som ska skickas med hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Bland annat måste du även skicka med övriga uppgifter om verksamheten.

Processen för att ansöka om auktorisation som bilskrot i Norrköping

Först krävs givetvis att du har alla viktiga dokument som ska skickas med i ansökan. Efter att du har skickat in din ansökan sker följande:

 • Länsstyrelsen registrerar din ansökan och ger dig ett diarienummer.
 • Din ansökan utreds. Kom ihåg att det här steget först inleds när du har betalat avgiften (2 900 kr).
 • Länsstyrelsen skickar ditt ärende på remiss till Polismyndigheten och Norrköping kommun.
 • Länsstyrelsen tar ett beslut och delger det med dig.

Blir din bilskrot nekad, eller om du av andra skäl inte skulle vara nöjd med beslutet finns det möjlighet att överklaga det. I sådana fall gäller att det görs inom tre veckor från dagen du blivit delgiven beslutet. Instruktioner för att överklaga kommer du att få i samband med att de delger beslutet med dig.

Ansöka om att bli auktoriserad bilskrot i Norrköping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *