HLR kurs – En överblick

HLR står för hjärt- och lungräddning och är en standardiserad metod för att hjälpa personer i nöd. Att de första minuterna är kritiska vid hjärtstopp och andnöd är välkänt och därför är det viktigt att det finns personer i närheten som kan utföra HLR i väntan på sjukvårdspersonal. En HLR kurs är därför något som är en investering för hela samhället.

Vad innebär HLR?

HLR har flera delar och det är viktigt när man är först på plats vid en person med misstänkt hjärtstopp att börja med att kontrollera personens status. Man undersöker främst två saker:

  • Är personen vid medvetande?
  • Andas personen?

Om personen varken är vid medvetande eller andras ska man påbörja HLR. Inledande gör man bröstkompressioner, man trycker helt enkelt på personens bröstkorg i en jämn rytm för att upprätthålla blodcirkulationen. En person som fått hjärtstopp har ingen egen blodcirkulation och efter bara ett par minuter utan syre i blodet innebär det livsfara och kan medföra att personen dör. Bröstkompressionerna varvas med inblås genom munnen för att på så sätt tillföra syre.

När ska man utföra HLR?

När man kontrollerat medvetande och andning är det viktigt att påbörja HLR direkt. Ju snabbare kompressionerna sätts igång, desto större chans har personen till överlevnad. Om personen andas men inte är kontaktbar bör man inte utföra HLR då det kan vara en medvetslös person med normal syresättning, och då kan HLR göra mer skada en nytta.

Kurser i HLR kan rädda liv.

Det är inte komplicerat att lära sig utföra HLR, men anledningen till att det är så viktigt med utbildning är för att lära sig identifiera situationer och veta hur man ska agera. Att kunna skilja en situation som kräver HLR från en som inte gör det är minst lika viktigt som att veta hur man utför själva kompressionerna. På grund av den grundläggande betydelsen av den första tiden efter ett hjärtstopp blir kunskap om HLR livsviktigt. Sjukvårdspersonal kommer oftast inte vara på plats då någon behöver första hjälpen, och därav värdet av kurser i HLR. Om de flesta som befinner sig ute på gatan vet hur de ska agera vid ett hjärtstopp så kan vi alla känna oss säkrare.

HLR kurs – En överblick

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *