Manuell plastbandning, verktyg eller maskin?

Här går vi igenom de tre typer av plastbandning som finns att tillgå: manuell, verktygsdriven och maskinell.

Manuell plastbandning och verktyg för bandning

Alla olika typer av plastbandning kan användas manuellt och säkras med hjälp av bland annat spännen. Manuell bandning är bra för dig som har låga till måttliga volymer gods att banda och inte behöver göra några större investeringar i verktyg för plastbandning. Det är dessutom så att manuell bandning ofta används vid bandning av större volymer av lätt gods, där kostnaden för ett automatiserat system för bandning inte kan rättfärdigas. Plastband av polyester och polypropylen kan även appliceras på godset med hjälp av batteridrivna verktyg. Genom att spara in på bland annat spännen kan en måttlig investering i verktyg för plastbandning ofta rättfärdigas kostnadsmässigt.

Batteridrivna verktyg för plastbandning ger dessutom en ökad bärbarhet jämfört med sladdrivna verktyg. Detta då de inte kräver att en extern kraftkälla används utan är en enhet med inbyggd kraftkälla. De batteridrivna verktygen har utvecklats mycket på sistone och utgör nu ett tillförlitligt alternativ till manuell plastbandning och användning av sladdrivna verktyg för ändamålet. Om du vill öka effektiviteten jämfört med manuell bandning av gods, samtidigt som du vill öka bärbarheten jämfört med sladdrivna verktyg, är ett batteridrivet verktyg ofta en bra investering.

Plastbandning med hjälp av maskiner

På nästa nivå av plastbandning används halvautomatiska eller automatiska maskiner som bandar godset. När bandning sker med hjälp av automatiska maskiner behöver särskilda plastband som är framtagna för ändamålet användas. Plastband som är tillverkade för plastbandning med hjälp av bandningsmaskiner skiljer sig åt i kvalitet jämfört med de plastband som används vid manuell bandning.

Halvautomatiska bandningsmaskiner har på senare år blivit tillgängliga kostnadsmässigt även för de företag som inte ägnar sig åt plastbandning på heltid. Dessa bör användas tillsammans med plastband som är tillverkade för att användas av dessa maskiner. På så sätt maximeras kostnadseffektiviteten. Automatiska maskiner kan antingen assisteras av en maskinoperatör eller verka i ett helautomatiskt linjesystem.

Som en tumregel brukar man säga att den initiala kostnaden för verktyg och maskiner ökar spänningsförmågan, konsistensen och den hållbarheten, samtidigt som kostnaderna för spännen, svinn och arbetskraft minskar till följd av en sådan investering.

Manuell plastbandning, verktyg eller maskin?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *