Säker takskottning i Stockholmsområdet

Fastighetsägare har långtgående ansvar när det kommer till vinterhållning av hyreshus. Det är för mindre värdar vanligt att internt hantera dessa åtaganden, medan större fastighetsägare ofta lämnar ut arbetet till extern aktör. För att vara säker på att takskottning och sandning sköts korrekt, erbjuds jourskottning och bevakning. Vad detta i praktiken innebär är att utföraren har ansvar för att se över fastighetens behov och att åtgärda så fort detta är tvunget.

Takskottning

När det gäller takskottning finns det åtskilliga regelverk för att säkra tryggheten hos de som utför arbetet. Vidare finns en uppsjö föreskrifter om hur man skall göra takskottningen på ett bra och säkert sätt. I Stockholm och andra tätbebyggda städer, är det viktigt med vakter som varnar fotgängare och bilister. När man utför takskottning i Stockholm på högre höjd, kan snömassorna sprida sig i vinden. Det finns naturligtvis också en risk för att is och annat följer med ner i farten. Om någon skadas till följd av undermålig takskottning är fastighetsägaren ansvarig att kompensera. Detta kan innebära ganska stora summor vilka behöver betalas ut. Den som själv väljer att bevaka sin fastighet kan inte friskriva sig från ansvar. Detsamma gäller den som anlitat någon annan för bevakning och hantering av snö. Skillnaden är att fastighetsägaren kan kräva utföraren på ersättning och undermåligt utfört arbete resulterar i skador vilka riktas mot ägaren.

Det är en svår fråga att hantera för de allra flesta som har kommersiella fastigheter runt omkring. Flera bolag väjer därför att ta in professionell hjälp med allt som rör vinterhållning och inte minst takskottning. Förutom att erbjuda takskottning är det många som också tar bort istappar samt hanterar fastighetsskötsel under övriga året. På så vis kan man fokusera på annat än driften och istället ägna sig åt kundnära områden som underhåll och skötsel av bostäder.

Säker takskottning i Stockholmsområdet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *