Överfallslarm för bättre säkerhet

Att värna om säkerheten för sina anställda är en självklarhet för de flesta företagare. Jobbar man i miljöer eller branscher där hot förekommer, är det viktigt att man har en bra strategi för hur man skall förebygga. Om någonting väl skulle inträffa trots ett proaktivt arbete för en trygg tillvaro bör man ha planen klar för sig. Kanske finns det en åtgärdsplan man övat in under stillsamma och spelade former? Ett överfallslarm är en naturlig del av varje säkerhetssystem. Det är lätt att stirra sig blind på säkerhet som avser inbrott under tider då man har stängt för dagen. Att skydda såväl personal som inventarier under öppettider är dock ännu viktigare!

Ett överfallslarm kan utformas för att passa företagens behov. För vissa är det grindar och porttelefoner som utgör stommen i det hela. För andra gäller det kameror och ljudinspelningar. Överfallslarm är dock i regel en benämning som avser åtgärder vars syfte är att tillkalla hjälp utifrån. Säkerhetsrutiner som förhindrar inbrott eller rymning från platsen, går ofta under andra namn.

När behöver man överfallslarm?

Det är svårt att sätta en tydlig definition för vilka verksamheter som behöver överfallslarm. Det finns en uppsjö branschinriktningar idag som står inför hot man som utomstående kanske inte ens kan tänka sig. Kort sagt är överfallslarm en bra tanke i alla de fall man riskerar att hamna i en hotfull situation. Vanligtvis är det fråga om företag som hanterar värdesaker eller större mängder kontanter. Banker, juvelerare, post och växlingskontor är exempel som genom åren varit klassiska exempel. I dagsläget är det vanligt att man utrustar betydligt fler arbetsplatser än dessa med överfallslarm. Kiosker och receptioner är väl representerade om man tittar efter platser där överfallslarm frekvent används.

När man sätter igång ett överfallslarm skall man kunna räkna med understöd inom loppet av minuter. Detta i synnerhet om man befinner sig inne i en större stad. De som jobbar med säkerhetsrutiner och överfallslarm kan ofta uppvisa avtal med väktarföretag i närheten. Detta för att man skall ha så snabb hantering som möjligt om någonting skulle inträffa. Genom kameror kan man på säkerhetskontoret se vad för hot personalen står inför. Kanske är det fråga om ett klassiskt rån där vapen är en del av hotbilden? I dessa fall tillkallar man polis per omgående för att de skall kunna ta hand om situationen. Dock är överfallslarm inte bara till för väpnade rån. Det kan röra sig om såväl hotfulla personer som säkerhetsproblematik i övrigt.

Överfallslarm för bättre säkerhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *