Att utreda vad som krävs för att ett assistansbolag skall kännas rätt är högst individuellt. Det finns en rad parametrar att väga in när man skall anlita assistansbolag generellt och för den med begränsad inblick i verksamheten är valet än svårare att göra. För den som just fått beviljat stöd via LSS är det några olika beslut som skall fattas. Å ena sidan skall man bestämma ifall man vill sköta sin assistans privat eller inte. Den som vill rekrytera sin personal och driva det hela själv blir arbetsgivare med ansvar för sina anställda. För många är det istället intressant att anlita ett av de många assistansbolag som finns att välja bland. Några av de större bolagen finns i en rad olika städer. De har god rutin samt full inblick i vad som krävs för att allting skall rulla smidigt och enkelt. Är man osäker på vad man kan förvänta sig, går det att höra av sig till en assistansförmedling vilka kan redogöra för hur de resonerar.

Vem blir assistent?

Som brukare har man en kontinuerlig relation med sina assistenter. Det är därför viktigt att man fungerar tillsammans. Den som behöver hjälp med det mesta i vardagen måste få känna sig trygg och bekväm i hemmet! Utifrån detta är det avgörande att man fungerar tillsammans. Även om det kan finnas behov av viss utbildning i specifika utmaningar, finns ingen vedertagen utbildning för den som blir personlig assistent. I rekryteringen är det kort sagt viktigt att man kan hitta en grund att stå på för vidare dialog gentemot såväl arbetsgivare som brukare i de fall rollerna inte innehas av en och samma individ.

Det finns åtskillig information att ta del av när det gäller ersättningen som beviljas. Här kan specifika regler förekomma. Vanligtvis beviljas man ett visst antal timmar med personlig assistans antingen själv eller via assistansbolag i Sverige. Den ersättning som betalas ut skall täcka alla kostnader som har förknippats med behovet. I de fall även nattlig assistans är en förutsättning, kan ytterligare pengar avsättas. Orsaken till detta är att man skall kunna täcka de ökade kostnader som finns när det förekommer obekväma arbetstider.

För matnyttig information som rör personlig assistans och assistansbolag erbjuder denna webbplats en stor del fakta. Vidare går det att sätta sin in i hur man kan gallra bland assistansbolag verksamma i Sverige i år.

Svenska assistansbolag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *