För att er parrådgivning i Täby ska vara effektiv är det viktigt att ni som par är villiga att genomgå denna process. Det räcker alltså inte att er parterapeut är skicklig och erfaren, utan det är upp till er som par att tillsammans med terapeuten uppnå ett resultat. Det finns också många åtgärder som ni kan vidta för att säkerställa att denna process får önskad effekt.

Var ärliga och förbered er på obehag

Det är viktigt att man inte ljuger för sin terapeut. Detta gäller inte minst när man självvalt har valt att genomgå en parrådgivning i Täby för att få ordning på sitt förhållande. Ibland tenderar dock vi människor att ljuga för att slippa att bli dömda av andra. Det är dock er terapeuts uppgift att hjälpa er, inte att vara dömande. Så var ärliga även i de fall då det känns svårt att vara det.

Det är också viktigt att ni förbereder er på det obehag som kan uppstå under rådgivningen. För parrådgivning kan ofta vara stundtals obehaglig då man upptäcker nya sanningar om sig själva – inte all den nya information som uppkommer är trevlig. För att verkligen kunna jobba med sig själv behöver man dock ta sig igenom obehaget och inse att man behöver utvecklas som människa och genomföra förändringar. Er terapeut finns på plats för att hjälpa er med detta men det är upp till er själva att göra grovarbetet.

Lyssna på varandra och ansträng er

När ni genomgår parrådgivning i Täby är det viktigt att ni lyssnar på varandra och verkligen förstår vad motparten har att säga. Att inta en defensiv hållning och försöka ge svar tillbaka på allt som sägs kommer bara göra processen svårare för alla inblandade.

Rådgivningen är en central del i processen, men faktum är att det händer precis lika mycket mellan de tillfällen då ni träffar terapeuten som under dessa sessioner. Det är inte omöjligt att ni får hemläxa att göra eller att er terapeut ber er att försöka kommunicera och interagera med varandra på ett nytt sätt. Det är då viktigt att ta sig tid för detta och att anstränga sig – det kommer vara värt det!

Säkerställ att er parrådgivning ger resultat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *