Under senvintern utfärdas läkarintyg i Stockholm på en större skala än under resten av året. Detta gör att många patienter har frågor om dessa intyg. Nedan kommer vi därför att besvara några av dessa.

Kan en läkare vägra att utfärda ett läkarintyg i Stockholm?

Ja, en läkare kan vägra att utfärda ett sjukintyg. Detta sker vanligtvis om han eller hon inte anser att en skada eller sjukdom medför det behov att avstå från att arbeta som patienter hävdar är fallet. Det kan även ske som ett resultat av att intyget begärs retroaktivt, d.v.s. i efterhand, och läkaren inte kan vara säker på att patienten har varit skadad eller sjuk under den tidsperiod som uppges.

Behöver läkaren ange specifika detaljer kring min sjukdom i intyget?

Det finns ett omfattande regelverk kring sekretess och tystnadsplikt i vården som gäller i samband med utfärdande av läkarintyg i Stockholm såväl som i övriga delar av vårt avlånga land. Detta gör det komplicerat försöka ge ett rakt svar på denna fråga. Vad vi dock kan säga är att patientens rätt till sekretess i regel bör respekteras. Diagnosen och ingående detaljer om sjukdomen behöver därför inte anges i ett sjukintyg om patienten inte ger sitt medgivande till detta.

Patienten har alltså möjlighet att bland annat be sin vårdgivare att inte ha med information om sin diagnos i intyget. Om så sker kan det dock uppstå tvivel hos arbetsgivaren kring huruvida intyget i fråga utgör tillräcklig grund för att styrka arbetstagarens rätt till sjukfrånvaro. I slutändan är det nämligen upp till arbetsgivaren att acceptera eller avslå intyget, vilket är viktigt att känna till när man får ett läkarintyg i Stockholm.

Vilka skyldigheter har läkaren när det kommer till sjukintyg?

Som vårdgivare har man flera och viktiga skyldigheter när det kommer till att utfärda läkarintyg i allmänhet och sjukintyg i synnerhet. Läkaren behöver bland annat vara ärlig snarare än vilseledande vid utfärdandet av intyget, och en läkare ska inte underteckna ett intyg som denne inte tror (eller har anledning att tro) är korrekt och tillförlitligt.

Alla läkarintyg i Stockholm behöver vara faktabaserade.

Värt att veta om läkarintyg i Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *